דפים

יום רביעי, 11 ביולי 2012

הקלטות

BRAINSHARK - יצירת מצגות וידאו קוליות מיידיות

screencast-o-matic - הקלטות ותפיסת מסך.   מדריך בעברית

מפות חשיבה


1.Imind maps (מפות החשיבה של טוני בזן).
http://www.thinkbuzan.com/intl/home
2.Personalbrain
http://www.thebrain.com
3.Xmind
http://www.xmind.net
4.Bubbl.us
https://bubbl.us


וגם :