דפים

יום ראשון, 17 ביוני 2012

תורה נביאים כתובים

היסטוריה

כל מיני...

דואר ישראל

אמנות

אנגלית

גיאוגרפיה

מתמטיקה

מרכז למורים למתמטיקה - חדש!

אוניברכיתה
יום שבת, 16 ביוני 2012

מדעים


מדעים

במבט חדש - מערכי שיעור

אתר עם פעילויות מתוקשבות אירית כהן
ביולוגיה - חלונות אל גוף האדם
אסטרונומיה - הידען
מדעים - מצגות מצוינות!
איכות הסביבה - מגדיר צמחים
אתר מערכי שיעור במדעים
מטר - האתר של המרכז הארצי למדע
אופק מט"חכל צבעי הקשת / מטח צבעים אצל חיות
מעבדה וירטואלית sim leb
יישומי מחשב בהוראת המדעים והחקלאות
בארץ הדעת - אתר 'לא רק' למחוננים
ירוק בסביבה - המרחב ללימודי סביבה שלנו
Khan Academy (סרטונים קצרים בפיזיקה ומתמטיקה)
STV - שיעורי מדעים לביה"ס היסודי
טבע מדע וטכנולוגיה - אתר מק"מ
סבבה - אתר לימודי של המשרד להגנת הסביבה
אדיו לינק- אסופת אנימציות והדמיות
אוסף סרטוניםאתר מנהל מדע וטכנולוגיה
פעילויות לחט"ב - ליקטה ריקי סגל
יישומי מחשב בהוראת מדעים - האוניברסיטה העברית


חקר במדעים:

כלי תיווך למורה להנחיית תהליך החקר מדעי בבית הספר היסודי

עברית - שפה